B – AGZP

 

ER WORDT MOMENTEEL AAN DE WEBSITE GEWERKT

 

 

 

Mijn naam is René de winter en ik ben in 1962 geboren in Wijk aan Zee .

Ik ben een meditatieve begeleider en heb mijn praktijkje aan huis in Beverwijk .

In de loop der jaren ben ik diverse cursussen en opleidingen gaan volgen om mijzelf verder geestelijk te kunnen ontwikkelen en zodoende om de hulpbehoevende medemens proberen te helpen .

 

 

 

 

Zelfontwikkeling

Inzicht verkrijgen in je eigen identiteit, je waarden, je sterke en zwakke kanten, je interesses en ambities en op basis hiervan acties ondernemen om zo nodig je vakkundig verder te ontwikkelen.

 

Ontdek dat zelfwaardering en zelfacceptatie uiteindelijk de belangrijkste middelen zijn om positieve veranderingen in jou leven te kunnen volbrengen.

 

 

Psychologie

Een psycholoog is iemand die best wel veel weet van de menselijke geest ( denken en voelen ) en die  het gedrag en de belevingen van mensen wil verklaren en begrijpen .

 

 

Energetische therapie / Magnetiseren

Energetische therapie is zo oud als de mensheid zelf en wordt ook wel magnetiseren genoemd .

Simpel gezegd is energetische therapie het overbrengen van  energie, waarbij het opruimen van blokkades en het activeren van het zelfgenezend vermogen van de mens centraal staat.

 

Een magnetiseur is iemand, die door middel van handoplegging, helende energie aan anderen personen doorgeeft die met bepaalde klachten rondlopen .

 

In principe kan je je bij talloze klachten laten magnetiseren zoals bv.;

*Pijn

*Moeheid

*Slapeloosheid

*Reuma

*Chronische ziektes

*Bij gebrek aan energie , enz.

 

 

 

Meditatie

Meditatie is een techniek waarmee we onze geest tot rust kan laten komen en een bepaalde staat van  bewustzijn bereiken, die heel anders is dan de staat waar we normaal in zijn.                                               

Je ondervindt wie je werkelijk bent, volmaakt stil, vredig en in liefde.

 

In een toestand die buiten de zintuigen valt en dus moeilijk te beschrijven, maar eenvoudig te bereiken is.

 

 

 

Regressietherapie/Reincarnatietherapie 

Bij regressietherapie wordt ervan uitgegaan dat een trauma of onverwerkte en belemmerende  emotie in de vroege jeugd of al voor de geboorte kan zijn ontstaan.

 

Deze vroege emoties kunnen van invloed zijn op de verdere ontwikkeling van een persoon. 

 

Tijdens een sessie helpt de regressietherapeut bij de zoektocht naar de wortels van een trauma of  emotie.   

 

Daarbij gaat hij ervan uit dat het onbewuste weet of de ervaring die daaraan ten grondslag ligt in de kinderjaren of zelfs daarvoor heeft plaatsgevonden.   

                                                                                     

Door het herbeleven van de ervaring krijg je inzicht in wat er toen gebeurde en hoe je daar nu mee  kan omgaan.

 

 

 

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een prachtig hulpmiddel bij de behandeling van psychische en lichamelijke klachten .

 

Hypnotherapie is een goede methode om problemen aan te pakken waar we bewust aan willen werken , maar waar onze bewuste wil tekort schiet om het gestelde doel te bereiken .

 

Door het bewuste en het onbewuste beter op elkaar af te stemmen , kunnen we het gestelde doel bereiken .

 

De cliënt heeft te maken met een ontspannen toestand maar behoudt de controle over zichzelf.

 

 

 

Psychometrie

Psychometrie is een helderziende waarneming aan de hand van afbeeldingen of voorwerpen.