E – Tarieven

 

 

 

 

Tarieven ; een financiële donatie .

 

 

 

 

Werkwijze

Als je je bij mij wilt aanmelden kan je dat doen via de mail .

Ik neem contact met je op en dan maken we een afspraak.

De therapie begint met een kennismakings- of intakegesprek.

Hierbij nemen we een diepere kijk in jouw leven.

Ook kijken we samen naar jouw wensen en de doelen die je wilt bereiken.

 

 

Sessies

Het aantal sessies is afhankelijk van jouw wensen. De sessies worden in overleg afgesproken.

 

 

 

Jouw privacy in het kader van de nieuwe wetgeving AVG

Wat betekent de afkorting AVG ?  Algemene verordening gegevensbescherming .

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, een dossier aanleg.

Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht .

 

 

 

Beroepsgeheim

Alles wat je met mij bespreekt is vertrouwelijk en wordt als strikt persoonlijk behandeld.

 

 

 

Algemene voorwaarden

Een aantal van mijn behandelingen vallen onder alternatieve geneeswijzen , en vervangt niet de reguliere zorg .

Cliënten dienen altijd eerst naar een reguliere arts te gaan om bepaalde ziektes uit te sluiten .

Als je onder doktersbehandeling bent , overleg dan met de arts wat hij of zij adviseert .

Behandeling bij een bepaalde ziekte kan eventueel wel , maar dan alleen met toestemming van de behandelend arts en of specialist

Medicijngebruik dien je vooraf bij de intake te vermelden .

Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt en of openbaar gemaakt .

In geval van overmacht houdt AGZP zich ten alle tijden het recht voorbehouden om de afgesproken behandeling te annuleren en op te schorten naar een ander tijdstip .

 

 

 

Uitsluiting van deelname en behandeling .

AGZP behoudt zich het recht om een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten .

 

 

 

klachtenregeling

Indien je een klacht hebt , dan hoor ik het graag . We zullen in een persoonlijk gesprek de klacht bespreken en samen tot een oplossing proberen te komen .

 

 

 

Aansprakelijkheid

AGZP is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel en andere ( blijvende ) schade van lichamelijke dan wel psychische aard . Het ontvangen van een behandeling is dan ook geheel op eigen risico van de cliënt .

AGZP is niet verantwoordelijk voor beschadigingen , verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen

STIBAG

Ik ben aangesloten bij Stibag .

De Stichting ter Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde .